Fiscaal voordeel aandelenopties start-ups

 

Vanaf 1 januari 2018 kunnen start-ups hun medewerkers aandelenopties toekennen met fiscaal voordeel.

 

Met een wijziging in het Belastingrecht wordt het vanaf 1 januari 2018 mogelijk om met belastingvoordeel een bedrag aan aandelenoptierechten toe te kennen aan werknemers. Hieraan zijn wel belangrijke voorwaarden verbonden.

Start-ups die graag een deel van het loon middels aandelenoptierechten willen geven kunnen dit doen tot een bedrag van €50.000 per medewerker, waarbij dan 75% van het bedrag als loon wordt belast en 25% (max €12.500) onbelast is.

 

Voorwaarde is wel dat in het jaar dat de aandelenoptierechten worden toegekend, de start-up beschikt over een geldige S&O verklaring (Speur en Ontwikkeling), en dat in de periode van 12 maanden na toekenning van het recht en niet later dan 5 jaar na toekenning het optierecht wordt uitgeoefend door de werknemer.

 

Het totaalbedrag dat aan fiscaal voordeel mag worden gegeven mag de €200.000 per 3 jaar, niet te boven gaan in verband met Europese regels die staatssteun verbieden. Een fiscaal voordeel geven aan een start-up wordt gezien als staatssteun, maar een fiscaal voordeel tot €200.000 per onderneming per 3 jaar is niet verboden. Voor ieder jaar dat de start-up een aandelenoptierecht wil toekennen is dus ook een geldige S&O verklaring nodig.

 

Voor de start-up en werknemer kan deze alternatieve regeling om een deel van het loon uit te betalen interessant zijn omdat 25% van de uitkering dus onbelast is.

Er zit natuurlijk wel een risico aan als de optierechten in waarde dalen. Dan mist de werknemer mogelijk een deel van zijn “loon”.