streep2

The Citizen's share

Het idee dat werknemers mede-eigenaar zijn van de bedrijven waarvoor ze werken is op zich niet nieuw. Al in de vroege geschiedenis van Amerika, geloofden presidenten Washington, Adams, Jefferson en Madison dat elke burger recht had op een eigen stuk grond wat destijds de belangrijkste bron van inkomsten was.

Dit boek volgt de ontwikkeling van werknemersparticipatie in de Amerikaanse geschiedenis en vertaalt de boodschap naar onze huidige economie, waarin bedrijven en industrieën grondbezit hebben vervangen als belangrijkste bron van welvaart. Gebaseerd op een 10-jarige studie van winstdeling en werknemersparticipatie in kleine en grote bedrijven, laat dit belangrijke en diepzinnige werk zien op welke manier de oorspronkelijk visie van Amerika’s grondleggers toegepast kan worden om de middenklasse te herstellen. Auteurs Blasi, Freeman en Kruse beschrijven hoe werknemersparticipatie inspireert en een positief effect heeft op loyaliteit, productiviteit en innovatie van werknemers. Hun boek geeft inspirerende ideeën voor politici en bestuurders gezien vanuit historisch, economisch en wetenschappelijk perspectief. 

Joseph Blasi en Douglas Kruse zijn beiden verbonden aan de School of Management and Labor Relations, Rutgers University.

Richard B. Freeman is verbonden aan Harvard University.

Uitgever: Yale University Press, ISBN: 978-0-300-19225-4

Prijs in Nederland: € 22,50 exclusief administratie- en verzendkosten

The-Citizens-Share.png

Ik bestel The Citizen´s Share