streep2

Boek de werknemer als aandeelhouder

Nederlandse ondernemers zijn zich ervan bewust dat innovatie in arbeidsverhoudingen goed is voor de Nederlandse concurrentiepositie en de verdere ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie. Dit boek wil de discussie aanjagen over werknemersaandeelhouderschap als instrument hiervoor bij ondernemers, sociale partners en overheid.

In dit boek worden visie en praktijk gebundeld: na het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te hebben belicht, illustreren bedrijfscases de mogelijkheden en effecten.

Een uitgave van SNPI.
prijs: €7,50 exclusief btw en administratie- en verzendkosten

De-werknemer-als-aandeelhouder.png

Bestel boek