streep2

Dag van de medewerkersparticipatie

op 3 november 2022

Op donderdag 3 november zullen wij dit jaar voor het eerst het event Dag van de medewerkersparticipatie organiseren met aansluitend het SNPI-Diner. Het programma zal starten om 10.00 uur bij Karel V in Utrecht en wordt afgesloten met het jaarlijks SNPI-Diner en eindigt om 21.30 uur. 

De dag van de medewerkersparticipatie is bij uitstek geschikt voor directeuren en aandeelhouders van ondernemingen die het invoeren van een aandelenplan voor de medewerkers overwegen of bedrijven die een plan hebben en de kennis up-to-date willen houden door ervaringen en kennis te delen met andere bedrijven en de kennissessie over waarderen. 

De kennissessie kan worden bijgewoond door accountants, adviseurs en providers. De ochtend en middag zijn echte company-only sessies, dat wil zeggen alleen voor bedrijven met een participatieplan of die zich aan het oriënteren zijn. 

 Aanmelden is niet meer mogelijk 

Programma 3 november
Dag van de medewerkersparticipatie

Ochtendprogramma

Pascale Nieuwland
Welkom en opening

Presentaties van:

  • We are Stewards
  • Moonback
  • INBO
  • Oosterhoff group

Lunch

Ochtendprogramma met lunch is company-only

10.00 – 13.00 uur

 

 

 

 

 

13.00 – 14.30 uur

Kennissessie waarderen en lucratief belang

Mr. C.M. (Corine) Groot

Auteur Fiscale brochure Kluwer Lucratief Belang Belastingen / Corporate Dienst Vaktechniek en voorzitter kennisgroep Resultaat uit Overige Werkzaamheden

Moderator
ir B.F.G. Kaal MSc RV

Register Valuator en Partner bij FBM in Nieuwegein

14.30 – 17.00 uur

Netwerkborrel

Graanzolder

17.30 -18.30 uur

SNPI-Diner

3-gangendiner - Graaf van Leicester zaal
Gastsprekers SNPI-Diner

Gert Dekker - Ambient

Sietze van der Wal - Sparkles

18.30 - 21.30 uur

 

Sprekers ochtendprogramma

Gijsbert Koren - Stichting We are Stewards
Steward-ownership is een vernieuwende eigendomsstructuur voor ondernemingen. Steward-owned bedrijven zijn, in tegenstelling tot reguliere shareholder-owned bedrijven, van zichzelf, waardoor het risico wegvalt dat de onderneming gekaapt wordt door financiële belangen die haaks staan op de missie. Dit model sluit aan bij organisaties die impact, onafhankelijkheid en goed werkgeverschap hoog hebben zitten.

In Nederland kan steward-ownership op meerdere manieren geïmplementeerd worden. Een daarvan is om de (meerderheid) van de aandelen in een beheerstichting te plaatsen die als doel heeft de missie en het voortbestaan van het bedrijf te beschermen. Het eigendom van het bedrijf is zo in handen van stewards (hoeders/rentmeesters). Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een dergelijke structuur beter bestand zijn tegen crises, langer bestaan en aantrekkelijker zijn voor medewerkers. Bedrijven als TBI, de Efteling, Moonback, Carlsberg, Squarewise en Bosch zijn steward-owned.

Wat zijn de verschillen tussen ‘gewoon’ eigenaarschap via aandelen en steward-woned?
Kun je ook steward-owned zijn én je medewerkers mede-eigenaar maken? Stichting We Are Stewards en Moonback lichten dit uit.
afbeelding-donatie-we-are-stewards-stichting-goeie-grutten-2022

 

Mart Evers Co-founder & Chief marketing officer Moonback ("De eerlijke boekingssite")
martMoonback – de eerlijke boekingssite.
Het begon allemaal met een LinkedIn-post in 2020 die viral ging. Kort daarna volgde een crowdfundingcampagne die resulteerde in een investering van 2 miljoen euro omdat veel mensen geloven in de missie van Moonback. Andere hotelboekingssites proberen je onder druk te zetten om te boeken - nog maar 1 kamer over! Diezelfde boekingssites dwingen hotels om exorbitant hoge commissies te betalen - omdat het hen om maximale winst gaat. Wij geloven dat dit allemaal anders moet - en we laten iedereen zien hoe.

De structuur van het bedrijf is: wij zullen nooit verkopen.
Wij willen onze principes 100% veilig stellen. Daarom zijn wij wettelijk gestructureerd als een rentmeesterbedrijf. Dit betekent dat investeerders kunnen profiteren van onze winst, maar zoveel mogelijk winst maken nooit het belangrijkste doel kan worden. Daarom kunnen ze geen invloed uitoefenen op onze beslissingen. Alleen mensen die daadwerkelijk bij het bedrijf betrokken zijn, hebben stemrecht. Die stemrechten kunnen niet worden verkocht. Een aparte en onafhankelijke stichting krijgt vetorechten om ongewenste veranderingen te kunnen voorkomen. Mart Evers (Marketing) Moonback zal samen met We Are Stewards hun verhaal doen.

logo-1

 

Rob Nagtegaal - INBO
rob-nagtegaalRob Nagtegaal, Voorzitter Stichting Administratiekantoor Geerestein

INBO is een collectief van gedreven architecten, bouwkundigen, adviseurs en stedenbouwers. We ontwerpen ruimtes die de stedelijke omgeving groener en menselijker maken. Al meer dan 60 jaar.  

We onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen. Gebouwen, wijken, interieurs en steden. Altijd samen met de mensen die deze plekken gebruiken, vaak met partners en vakgenoten. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste kwaliteit oplevert. 

INBO’ers streven ernaar de wereld een beetje mooier te maken. Het bouwen aan zinvolle verandering geeft ons energie en plezier in het werk. De INBO-handtekening zit in de ruimtes waar mensen elkaar vinden. Waar stad en natuur bij elkaar komen. In menselijke ruimtes.  

INBO is van de INBO’ers. Samen zijn we sterker. Daarom zijn we georganiseerd als een collectief. Ruim de helft van onze mensen heeft een aandeel in het bureau. Veertien partners zorgen samen voor de dagelijkse leiding, de strategische ontwikkeling en onze financiële gezondheid. Onder hen rouleert het bestuur. 

INBO heeft 6 vestigingen en 240 INBO-ers.

inbo

 

Maaike van der Windt - Oosterhoff group
Maaike van der Windt
Oosterhoff geeft een duurzame toekomst aan de gebouwde omgeving door kennis, expertise en denkkracht te bundelen. Oosterhoff bestaat uit elf bedrijven met in totaal ruim 600 medewerkers, daarvan participeren er 200.

"Het participatiesysteem levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers. Het levert daarnaast een positieve stimulans voor integrale samenwerking en ondernemerschap. De certificaten van aandelen blijven in handen van de medewerkers die werkzaam zijn bij het bedrijf met als lange termijn doel het bedrijf door te geven aan volgende generaties."
undefined-Aug-09-2022-09-12-57-04-AM

Sprekers kennissessie

ir B.F.G. Kaal MSc RV - Register Valuator en Partner bij FBM in Nieuwegein
Ben Kaal geeft een inleiding over het waarderen van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Wat zijn de methodes om te waarderen. Wat zijn de verschillen tussen de methodieken en waar kijkt een waardeerder naar als hij/zij een onderneming gaat waarderen voor een interne aandelenplan en hoe
Ben Kaal
verhoudt deze waardering zich ten opzichte van het waarderen voor een verkoop aan een derde externe partij.
 
Ben Kaal zal aangeven wat onze ervaringen zijn in de praktijk met de Belastingdienst en hoe de Belastingdienst medewerkersparticipatieplannen en bijbehorende waarderingen bekijkt. Welke methodes worden door de Belastingdienst gevraagd en wat staat er in de wet ten aanzien van het waarderen van niet-beursgenoteerde bedrijven. Wat zijn de verschillen tussen grote en middelgrote bedrijven.
 
 
Mr. C.M. (Corine) Groot - Auteur Fiscale brochure Kluwer Lucratief Belang
Lucratief belangregeling.
Corine Groot2
Corine Groot, auteur van de fiscale brochure Lucratief Belang gaat ons uitleggen hoe de lucratief belangregeling werkt en waar je bij de invoering van een medewerkersparticipatie rekening kan houden.
Aan de hand van een voorbeeld behandelen zullen Corine en Ben zoveel mogelijk aspecten van een lucratief belangregeling bespreken.
Alle deelnemers ontvangen na afloop de Fiscale brochure Kluwer Lucratief Belang 
Informatie Brochure Lucratief belang

Geeft een actuele en diepgaande beschrijving van de lucratiefbelangregeling in de Wet IB 2001. Dit is de enige uitgave die deze regeling vanuit een brede invalshoek en in samenhang met andere belastingwetten inzichtelijk maakt. De titel bespreekt openstaande fiscale vraagstukken en bevat een helder overzicht van relevante jurisprudentie en literatuur.

Ruim 10 jaar na invoering was er nog altijd geen boek over de lucratiefbelangregeling. Hoog tijd dus voor een uitgave over dit onderwerp, zeker aangezien belonen door middel van aandelen zeer actueel is. Het raakt de fiscaliteit in de volle breedte en bevindt zich op het grensvlak van 

actief en passief inkomen, een kernprobleem van de inkomstenbelasting. De private equity-praktijk is bovendien complex en steeds in beweging. Kortom, de lucratiefbelangregeling is voor elke fiscalist een relevant onderwerp.

Lucratief belang in de Wet IB 2001 slaagt erin de ingewikkelde regelgeving stap voor stap en in al haar facetten te behandelen. De regeling wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt op basisniveau, de uitgave gaat ook diepgaand in op de verschillende deelonderwerpen en geeft de actuele stand van zaken. Het geheel wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Dit helpt de lezer om de ingewikkelde materie te doorgronden. De titel wordt afgesloten met een integratiecasus waarin de diverse complexe thema’s samenkomen.

NPLUCRWIB-BI21001_Lucratief_belang_in_de_Wet_Image

Belonen door middel van aandelen blijft actueel. Het is van belang te onderkennen wanneer men met de regeling te maken krijgt, maar juist ook wanneer deze niet van toepassing is. De lucratiefbelangregeling wordt in deze publicatie niet slechts geïsoleerd beschouwd, maar ook in samenhang met de andere onderdelen van de Wet IB 2001, zoals de aanmerkelijkbelangregeling en de positie ten opzichte van box 3. Bovendien is inzicht in de samenhang met de loonheffing en de vennootschapsbelasting essentieel om de lucratiefbelangregeling goed te kunnen doorgronden.


Lucratief belang in de Wet IB 2001 richt zich op iedereen die zich wil verdiepen in de lucratiefbelangregeling. De titel is van grote waarde voor zowel adviseurs die nog niet zo veel te maken hebben gehad met de regeling als ingevoerde specialisten. Dankzij de vele voorbeelden is deze uitgave ook zeer geschikt als lesmateriaal voor docenten en studenten die zich de lucratiefbelangregeling eigen willen maken. 

 

Sprekers SNPI-Diner

Gert Dekker - Ambient

BRTC5560 GertAmbient is een jong adviesbureau op het gebied van water, bodem en ondergrond met drie oprichters.
Gert Dekker, mede-oprichter: “We zijn in 2019 gestart met een participatieplan. De aanleiding was dat we toe wilden naar het belonen van collectieve prestaties in plaats van een individueel beloningssysteem. Nu kunnen we samen ondernemen en samen keuzen maken en dat past heel goed bij onze mensen, die met een eigen verantwoordelijkheid werken. Wij groeien door jonge mensen aan te nemen en bij een vaste aanstelling krijgen medewerkers een aantal certificaten cadeau. De rest kun je zelf
kopen. Het concept spreekt jonge mensen aan, maar het is ook nog wel ver van hun bed. We zijn nu 3 jaar op weg en een groot deel van de medewerkers heeft certificaten. We realiseren ons ook dat je voortdurend moet blijven denken over hoe je verder wilt gaan. Dus ik kijk ernaar uit om ervaringen te delen met andere bedrijven in het SNPI platform.”

logo_ambient_PMSuncoated

Sietze Van der Wal - Co-Founder en CCO Sparkles B.V.
Sietze van der WalSietze van der Wal vertelt over waarom Sparkles is gestart met een brede participatieregeling voor de medewerkers. Waarom Sparkles zo'n tof bedrijf is en waarom participatie hier zo goed bij past.
Én hoe zie je op de werkvloer de droom van Mark en Sietze terug. Hoe zorgt Sparkles ervoor dat de volgende kenmerken er vanaf spatten: sprankelend, actief, ontspannen en creatief samenwerken.
Sparkles