streep2

Het Nieuw Nederlands Model - helpt u mee?

In 2010 verscheen ons Nederlands Model. Nu na zoveel jaar en een crisis verder, is het tijd voor een vernieuwing en vooral een verdieping van dit Nederlands model.

Op basis van de opgedane ervaringen tijdens advisering door ons team heeft Pascale Nieuwland een nieuw model gemaakt. Nu is het tijd om de echte praktijkmensen hiernaar te laten kijken. Graag vragen wij jullie input bij het afmaken van dit herziene Nederlandse Model.

Het nieuwe model is hier te downloaden. Wilt u input geven, mail dan naar mail@snpi.nl of neem contact op met Anne Veenman, onze trainee en sinds 1 mei ook onze nieuwe medewerker en aanwezig op dinsdag en donderdag.
 

Test.png

Download het Vernieuwde Model