streep2

Een goede investering!

Het SNPI-platform is voor:

  • Bedrijven met een werknemersaandelenplan of die dit willen invoeren
  • Academici die het effect van financiële participatie onderzoeken
  • Partners die relevante kennis kunnen bijdragen en commerciële diensten aanbieden

Deelname aan het platform kost per jaar

(bedragen exclusief BTW)
  • € 500,00 voor ondernemingen tot 100 medewerkers
  • € 750,00 voor ondernemingen van 100 tot 200 medewerkers
  • € 1.000,00 voor ondernemingen > 200 medewerkers
  • € 1.000,00 voor aanbieders van diensten op het gebied van participatie zoals financiële en administratieve diensten

SNPI is geheel onafhankelijk en kan mede bestaan door de jaarlijkse subsidie-bijdrage van het SWB-fonds, mede-oprichter van SNPI. De subsidie dekt een groot deel van de vaste lasten van SNPI.

Dat betekent dat alle opbrengsten uit advisering en de contributies van het platform voor de volle 100% worden besteed aan de promotie en de activiteiten die wij organiseren. Alle inkomsten komen ten goede aan onze achterban. 

Bekijk hier het reglement van het SNPI-platform> 

Aanmelden voor het platform