streep2

Opties

In Amerika en ook in andere landen een heel populair model. Een optie is een recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs per aandeel. Opties hebben een bepaalde looptijd. In die periode mag de optie worden uitgeoefend. Stijgt de prijs van het aandeel, dan is het interessant om de optie uit te oefenen. Stijgt de koers niet, dan oefen je de optie niet uit. Het is een recht en geen plicht. Opties worden vooral gebruikt als beloningsinstrument.

In theorie klinkt een optie heel mooi. Medewerkers lopen geen risico's en kunnen meeprofiteren van de stijgende koers. Ware het niet dat in andere landen opties fiscaal gunstig zijn en in Nederland helemaal niet. Bij het uitoefenen van een optie moet er meteen belasting worden betaald over de gemaakte winst. De werkgever moet loonheffing berekenen en de medewerker betaalt inkomstenbelasting. Medewerkers die een optie uitoefenen willen dan ook graag de aandelen meteen verkopen, om de belasting te kunnen betalen. Bij het uitoefenen van een optie moeten niet alleen de aandelen beschikbaar zijn, deze moeten ook meteen weer worden ingekocht door iemand anders of door de onderneming zelf tegen de dan geldende koers. Dit model wordt in Nederland steeds minder gekozen.