streep2

Werknemersaandeelhouderschap in Nederland (2009)

Eric Kaarsemaker stelt vast dat werknemers van nu hoger opgeleid zijn, minder afhankelijk, mondiger en ongrijpbaarder voor bedrijven door het toegenomen belang van kennis en informatie. Tegelijkertijd opereren bedrijven in complexere en steeds minder voorspelbare markten.

Dit betekent dat werknemers meer vrije ruimte hebben voor hun handelen. Maar gebruiken werknemers deze toegenomen vrije ruimte ook in het belang van het bedrijf? Weten ze wel wat de strategische doelstellingen van het bedrijf zijn? En slagen bedrijven er in om werknemers uit te dagen en prettig te laten werken?

Door aandeelhouderschap raken werknemers op een andere manier betrokken bij het bedrijf. De gevolgen hiervan worden in het boek beschreven, aan de hand van onderzoek en praktijkvoorbeelden. 

Wilt u het boek in hardcopy bestellen? Klik dan hier.

Werknemersaandeelhouderschap-in-Nederland.png

Werknemersaandeelhouderschap