streep2

Winstdeling

Dit is de lichtste vorm van participeren. Medewerkers kunnen meedelen in de winst van de onderneming. Winstdeling en bonusregelingen zijn eenvoudig toe te passen in de praktijk. Op basis van een vooraf vastgestelde formule ontvangt een medewerker een winstuitkering. Is er geen winst, dan is er ook geen winstdeling. 
Een bonus werkt op dezelfde manier, maar kan gekoppeld zijn aan persoonlijke resultaten. Het is ook mogelijk om de winstdeling met een bonus te combineren. Belangrijk is om op voorhand duidelijk aan te geven, wanneer een winstdeling of bonus wordt uitgekeerd en hoe deze wordt berekend.