Certificaten van aandelen

    Certificaten zijn in feite afsplitsingen van aandelen. De aandelen worden ondergebracht in een STAK (Stichting Administratiekantoor) en de daarvan afgesplitste certificaten komen in handen van certificaathouders. Zij hebben de winstrechten en informatierecht, maar de overige rechten zoals zeggenschapsrechten, spreekrecht en vergaderrechten blijven dan bij de STAK en worden uitgeoefend door het STAK-bestuur. 
    Door deze constructie ontstaat een bundeling van de zeggenschap bij de STAK en zitten niet alle medewerkers-aandeelhouders bij de Algemene Vergadering van aandeelhouders (AVA), maar alleen het bestuur van de STAK. 
    De certificaathouders hebben wel vaak een eigen vergadering voorafgaand aan de AVA. 
    Dit is de meest gebruikte variant in Nederland. Certificaten van aandelen zijn ook een echt Nederlands product en niet alle landen erkennen de certificaten van aandelen als echte aandelen. 

    Terug naar FAQ