Managementparticipaties / bedrijfsoverdracht 

Managementparticipaties en medewerkersparticipaties worden vaak met elkaar vergeleken. Maar er is een heel belangrijk verschil in de uitwerking van deze twee soorten regelingen. 

Bij een managementparticipatie worden afspraken gemaakt tussen de DGA en een medewerker, meestal een directeur of manager. Deze vorm van participeren is gebaseerd op individuele afspraken tussen de DGA en de manager. Doelstellingen hierbij zijn meestal individuele targets en beloningen en soms is deze manager ook de aangewezen persoon om in de toekomst de onderneming over te nemen en is het een eerste stap naar een management buy-out (MBO). Om dit te bereiken wordt een overeenkomst gemaakt tussen de DGA en de manager over het kopen van aandelen en de prijs. Verder worden de condities en afspraken vastgelegd. 

Wanneer de grootaandeelhouder niet (meer) zelf in de organisatie werkt en het betreft een managementovereenkomst met de uitvoerende directeur, dan wordt er ook vaak een directiestatuut gemaakt. 

Afhankelijk van de gemaakte afspraken en condities van de overeenkomst, wordt er evt. een STAK opgezet met onderliggende stukken of een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. Als nodig kan er ook een leenovereenkomst worden opgesteld. 

Verschil met een bedrijfsbrede participatie of beloningsplan

Een managementparticipatie richt zich niet per se op de cultuur binnen een onderneming en meer betrokkenheid van de medewerkers op de werkvloer. Een brede regeling invoeren volgt een andere route dan het opstellen van een managementovereenkomst. 

Bij een brede regeling komen er arbeidsrechtelijke zaken bij kijken en is het communiceren met het personeel een heel essentieel onderdeel van het succes van de regeling. Een brede participatie moet worden verankerd in de dagelijkse praktijk van zowel HR als beleid. 

Hoe kan SNPI u helpen?

SNPI heeft kennis van alle soorten participaties, alleen management, opvolging of als beloningsbeleid dan wel business model. Soms
wordt een managementparticipatie gecombineerd met een brede regeling of is het een opmaat naar een overname of een brede regeling. Maar soms ook niet. Alles is mogelijk.

Wilt u meer weten over het invoeren van een managementparticipatie, neemt u dan contact op met het team van SNPI om deze mogelijkheden te bespreken. Afhankelijk van uw wensen, maakt SNPI voor u een offerte op maat of verwijzen wij u naar onze partners. De doorlooptijd voor het opstellen van contracten is slechts een paar weken, afhankelijk van uw wensen.