Cumprefs of cumulatief preferente aandelen

    Bij cumprefs (cumulatief preferente aandelen) is er sprake van een vaste rentevergoeding op de aandelen los van de gerealiseerde winst. 

    Preferent betekent dat deze aandelen een vaste dividendvergoeding hebben. 
    Cumulatief houdt in dat als in een jaar de vaste vergoeding niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, de aandeelhouder voor het restant een vordering heeft in het volgende jaar of jaren erna, eventueel met een extra rentevergoeding. 

    Terug naar FAQ