Hoe bepaal je de prijs van de aandelen als je niet beursgenoteerd bent?

    De eerste waardering (nulmeting) is op basis van DCF. De jaren erna hanteer je een formule.Grote bedrijven (>100 medewerkers) hanteren meestal elk jaar de DCF-methodiek.

    De waardering en prijsbepaling kan je vooraf voorleggen aan de Belastingdienst. Dit is echter niet verplicht. De Belastingdienst beoordeelt de waardering en formule en geeft aan om de hoeveel jaar er een nieuwe waardering moet worden uitgevoerd.

    Terug naar FAQ