Hoe bepaal je de prijs van de aandelen als je niet beursgenoteerd bent?

    De eerste waardering (nulmeting) is op basis van DCF. De jaren erna hanteer je een formule. De Belastingdienst beoordeelt de waardering en formule en geeft aan om de hoeveel jaar er een nieuwe waardering moet worden uitgevoerd.

    Terug naar FAQ