Opties

  Een optie is een recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Er is een bepaalde looptijd. Opties zijn een recht en geen plicht. Opties worden geregeld via een overeenkomst tussen de onderneming en de medewerker. 

  Medewerkers hebben het recht om de aandelen meteen te verkopen bij het uitoefenen van een optie. Bij niet-beursgenoteerde bedrijven moet er dan wel een koper gevonden worden (de bv of een andere aandeelhouder). 

  Bij het uitoefen van de optie moet er op dit moment belasting worden betaald over de gemaakte winst. Dat is ongeveer 50% van het genoten voordeel. Dus als de optie bestaat uit het kopen van 1000 aandelen tegen een bedrag van €10,- per stuk, dan zal de medewerker dus € 10.000,- moeten betalen voor de koop van de aandelen. En als de aandelen € 20,- waard zijn nog eens € 5.000,- euro belasting moet betalen (belasting is ongeveer 50% over de gemaakte winst) 

  Opties komen daarom vaker bij beursgenoteerde bedrijven voor. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven zijn opties lastiger om toe te passen. Opties richten zich op koersstijgingen van de aandelen. Heeft de organisatie geen aandelenregeling, dan zal toch jaarlijks de koers van de aandelen moeten worden uitgerekend.

  Bij start-ups komen optieregelingen vaker voor, omdat zij zich echt richten op de groei en een mogelijke verkoop.

  Belastingtechnisch is een optie in Nederland op dit moment niet heel interessant voor een medewerker. In bijvoorbeeld de VS is dat heel anders. Bij het uitoefenen van de optie moet in ons land belasting worden betaald over de gehele winst (werkelijk prijs verkocht aandeel minus koopprijs). 

  Verder weten wij uit onderzoeken dat optieregelingen meestal niet leiden tot aandelenbezit van medewerkers. Uit de praktijk blijkt dat medewerkers de aandelen moeten verkopen om de belasting te kunnen betalen.
  Opties hebben derhalve dezelfde effecten op medewerkers en onderneming als een winstdelingsregeling. 

  Op dit moment zijn er plannen om de belasting op opties aan te passen. Het moment van belasting betalen kan worden verplaatst naar het moment van verkopen. Mogelijk zal deze wijziging meer leiden tot echt aandeelhouderschap.

  Terug naar FAQ