Opties

  Een optie is een recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Er is een bepaalde looptijd. Opties zijn een recht en geen plicht. 
  Medewerkers hebben het recht om de aandelen meteen te verkopen bij het uitoefenen van een optie. Bij niet-beursgenoteerde bedrijven moet er dan wel een koper gevonden worden (de bv of een andere aandeelhouder). 
  Opties komen daarom vaker bij beursgenoteerde bedrijven voor. Opties nemen in Nederland sterk af. Belastingtechnisch is een optie in Nederland niet interessant voor een medewerker. In bijvoorbeeld de VS is dat heel anders. Bij het uitoefenen van de optie moet in ons land belasting worden betaald over de gehele winst (werkelijk prijs verkocht aandeel minus koopprijs).
  Optieregelingen leiden niet tot aandelenbezit van medewerkers. Uit de praktijk blijkt dat medewerkers de aandelen moeten verkopen om de belasting te kunnen betalen.
  Opties blijken geen positieve effecten te hebben op de bedrijfsresultaten van een onderneming. Het blijkt uit onderzoek van Poutsma en Braam zelfs negatieve effecten te hebben, zelfs als je aandelenopties bedrijfsbreed toepast.

  Terug naar FAQ