Opties

  Een optie is een recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Er is een bepaalde looptijd. Opties zijn een recht en geen plicht. Opties worden geregeld via een overeenkomst tussen de onderneming en de medewerker. 

  Medewerkers hebben het recht om de aandelen meteen te verkopen bij het uitoefenen van een optie. Bij niet-beursgenoteerde bedrijven moet er dan wel een koper gevonden worden (de bv of een andere aandeelhouder). 

  Bij het uitoefen van de optie moet er op dit moment belasting worden betaald over de gemaakte winst. Dat is ongeveer 50% van het genoten voordeel. Dus als de optie bestaat uit het kopen van 1000 aandelen tegen een bedrag van €10,- per stuk, dan zal de medewerker dus € 10.000,- moeten betalen voor de koop van de aandelen. En als de aandelen € 20,- waard zijn nog eens € 5.000,- euro belasting moet betalen (belasting is ongeveer 50% over de gemaakte winst). Sinds 2023 kan de belastingbetaling ook worden uitgesteld naar het moment van verkoop (zie ook dit artikel )

  Opties komen daarom vaker bij beursgenoteerde bedrijven voor. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven zijn opties lastiger om toe te passen. Opties richten zich op koersstijgingen van de aandelen. Heeft de organisatie geen aandelenregeling, dan zal toch jaarlijks de koers van de aandelen moeten worden uitgerekend.

  Bij start-ups en scale-ups en snelgroeiende bedrijven komen optieregelingen vaker voor, omdat zij zich echt richten op de groei en een mogelijke verkoop. Bij een optieregeling hoeft een medewerker zich dan niet in te kopen en vaak profiteert hij/zij alleen van de optie bij een mogelijke verkoop van de onderneming. 

  Opties zijn het meest geschikt voor:

  - Ondernemingen die snel willen groeien en binnen niet te lange termijn een exit willen organiseren;
  - Medewerkers kunnen via een optie meeprofiteren van de verkoop van de onderneming;
  - Als de aandelen of Certificaten van aandelen nog net beschikbaar zijn;
  - Als je niet meteen de Medewerkers aandelen of Certificaten van aandelen wil laten kopen, maar dat er eerst mijlpalen of voorwaarden moeten worden behaald. 

  Evidence-based

  Anders dan je zou verwachten hebben opties ongeveer dezelfde effecten als een gewone winstdelingsregeling, mits bedrijfsbreed toegepast. Opties hebben helaas niet dezelfde effecten als aandelen of certificaten van aandelen bezitten.

  De korte termijn effecten zijn groter dan de lange termijn effecten. Kan de optie snel worden uitgeoefend, dan zijn de effecten goed. Kan de optie niet worden uitgeoefend, dan ontstaat een omgekeerd effect en leiden opties tot onvrede en minder betrokkenheid.  

  Optieregelingen zijn veelal niet bedoeld om daadwerkelijk aandelen te kopen. Het is fiscaal  gunstiger voor medewerkers om meteen aandelen of certificaten van aandelen te kopen, dan om een optie te hebben.

  Maar als het niet mogelijk is om medewerkers meteen aandelen of Certificaten van aandelen te laten kopen, kunnen opties een goed oplossing zijn. De medewerker heeft dan de tijd om te sparen voor de koop en het betalen van de belasting.

  Terug naar FAQ