Phantom Shares

    Bij Phantom Shares geef je medewerkers fictieve aandelen. Het is dus in feite een winstdeling op basis van een fictief bezit van aandelen. Een medewerker bezit dus geen echte aandelen.

    Op basis van de echte aandelenkoersstijging en dividenduitkering wordt de winstdeling bepaald. Over deze uitkering wordt evenveel belasting betaald als een gewone winstdelingsregeling. 

    Net als een SARS zijn Phantom Shares handig als alle aandelen al vergeven zijn of je wilt medewerkers geen echte aandelen geven, maar wel een winstdeling op basis van de aandelenkoers. 

    De effecten van Phantom Shares en SARS zijn gelijk aan een gewone winstdelingsregeling. Beiden kunnen positieve effecten sorteren wanneer dit bedrijfsbreed wordt toegepast. 

    Terug naar FAQ