STAK

    De meest gekozen methodiek voor medewerkersparticipatie bij bedrijven. Soms ook gecombineerd met rechtstreeks aandeelhouderschap. 

    Om aandelen te kunnen certificeren moet een Stichting Administratie Kantoor, afgekort STAK, worden opgericht. Het bestuur van de STAK beheert de aandelen waarvoor certificaten van aandelen zijn uitgegeven en oefent de bijbehorende vergaderrechten en stemrecht uit. De certificaathouders hebben de financiële rechten en informatierecht.

    Ideaal om kleine aandeelhouders bij elkaar te voegen tot één groep. Verder is het een mooie methode om grote groepen medewerkers mede-aandeelhouder te maken. De overdracht van certificaten is eenvoudiger en hiervoor hoef je niet langs een notaris. Verder is het voor de bestuurbaarheid van een organisatie plezierig dat niet alle medewerkers bij de Aandeelhoudersvergadering aanwezig zijn, maar alleen het Bestuur van de STAK. 

    Ook vaak gebruikt bij familiebedrijven om de zeggenschap goed te structureren en in extreme situaties stemrecht te beperken of zelfs weg te halen bij  familieleden die te ver af zijn komen staan van de organisatie.

    Terug naar FAQ