Waarom moeten er meer fiscaliteiten komen voor medewerkersaandelen?

  Het onderwerp financiële medewerkersparticipatie met aandelen verdient meer aandacht in Nederland. Andere Europese landen om ons heen hebben dit onderwerp al langer op de politieke agenda staan en zien de toegevoegde waarde voor de economie. In België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland zijn er fiscaliteiten. In Amerika is het een onderwerp dat zowel door de democraten en republikeinen wordt gesteund en waar al sinds 1974 fiscaliteiten voor zijn.

  In Amerika zag men al ruim 40 jaar geleden dat veel MKB-bedrijven de onderneming niet konden verkopen en bedrijven verdwenen omdat eigenaren geen opvolgers konden vinden. Er werd toen de ESOP ontworpen (1974 Loeuis Kelso). Dit model geeft fiscale voordelen aan een DGA voor het overdragen van de aandelen naar de medewerkers. Deze aandelen worden in een fonds beheerd en de medewerkers kunnen via het fonds fiscaal gunstig vermogen opbouwen voor pensioen of anderszins. Dit model behoud banen en laat bedrijven voortbestaan. Deze regeling is voor de DGA, de medewerkers en het bedrijf fiscaal gunstig en laat de bedrijven voortbestaan. 

  Bedrijfsbrede medewerkersparticipatie heeft een aantal hele mooie voordelen en effecten.

  1. Ondernemingen met een brede financiële participatieregeling presteren beter dan ondernemingen zonder financiële participatie

  Ondernemingen met een bedrijfsbrede aandelenregeling presteren beter dan bedrijven zonder een brede participatieregeling. Onderzoeken uit binnen- en buitenland laten dit zien. De meeste effecten worden gezien bij bedrijven met een bedrijfsbrede aandelenregeling gecombineerd met een bedrijfsbrede winstdelingsregeling. Er is inmiddels al meer dan 40 jaar onderzoek naar medewerkersparticipatie gedaan en de positieve effecten zijn duidelijk aangetoond. Zie ook onze kennisbank.

  2. Participatie leidt tot meer betrokken medewerkers

  Het laten meedelen van de medewerkers in de winsten van de onderneming, leidt tot meer betrokken medewerkers. Medewerkers die meedelen in de waarde en winst van het bedrijf, hebben er baat bij dat het goed gaat met de organisatie. Medewerkers kunnen invloed uitoefenen op de kosten en resultaten. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau en werkplek bijdragen aan het grote geheel. Helemaal in organisaties waar de medewerkers een belangrijke asset zijn.

  Daarnaast kunnen de medewerkers een beetje extra vermogen opbouwen door mee te delen in de winsten van de onderneming. De winsten worden verdeeld onder alle aandeelhouders, dus ook de medewerkers-aandeelhouders.

  Medewerkersparticipatie is heel geschikt om medewerkers te binden, boeien en belonen.

  3. De Nederlandse economie profiteert ook van medewerkersaandeelhouderschap

  Ondernemingen die goed presteren zijn belangrijk voor een economie. Bij ondernemingen met een brede participatie komt een deel van de winsten bij de medewerkers terecht. Deze gelden worden door deze medewerkers weer besteed in de omgeving van de onderneming en in de Nederlandse economie.

  Heeft een ondernemingen buitenlandse investeerders en aandeelhouders, dan verdwijnen de winsten naar het buitenland.

  Wist u dat ondernemingen met een brede participatie relatief veel vaste banen bieden en dat deze bedrijven in tijden van crisis minder medewerkers ontslaan, dan bedrijven die geen participatie hebben.

  Waarom meer fiscaliteiten?

  Het verplichten van medewerkersaandeelhouderschap is in onze ogen geen goed idee. De eigenaar van een bedrijf moet zelf besluiten wat hij/zij met de aandelen zou willen doen. Participatie verplichten resulteert vaak niet in de bovengenoemde positieve effecten.

  Een kleine fiscaliteit om deze mooie participatieve bedrijven met een brede regeling tegemoet te komen zou fantastisch zijn. Wanneer bedrijven jaarlijks voor een bedrag van rond de € 1000,- aandelen kunnen schenken aan de medewerkers zou dat een fantastisch groot effect hebben.

  We hebben het hier niet over topbeloningen, maar over de gewone medewerkers op de werkvloer en de collectiviteit van een regeling (bedrijfsbreed toegepast).

  Een fiscaliteit voor brede participatieregelingen zal resulteren in meer animo voor het onderwerp. SNPI weet dat de animo erg groot is onder bedrijven. Echter de huidige wet- en regelgeving maakt het opzetten van een regeling kostbaar en zonder fiscaliteiten ook vaak onaantrekkelijk. Het schenken van aandelen is bijvoorbeeld niet aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

  Met een kleine fiscaliteit zullen meer bedrijven een brede regeling overwegen en gaan toepassen. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om meer vermogen op te bouwen en de eventuele risico's voor hen te verlagen. Een kleine fiscaliteit biedt mogelijkheden om alle medewerkers, ook die met een kleine portemonnee en zonder eigen geld te deel te laten nemen.

  Terug naar FAQ