Wat is SNPI?

  SNPI staat voor Stichting Nederlands Participatie Instituut en is in 1994 opgericht als kenniscentrum om bedrijfsbreed aandeelhouderschap van medewerkers te promoten en onder de aandacht te brengen. 
  Inmiddels is de organisatie naast een kenniscentrum op het gebied van financiële medewerkersparticipatie, een advies en netwerkorganisatie.
  Wij helpen wij bedrijven bij het ontwerpen en implementeren van participatieplannen en er is een netwerk gegroeid van gelijkgestemde bedrijven. De diensten die wij aanbieden zijn uniek en tegen een lage prijs.
  SNPI is onafhankelijk en geheel not for profit.  Alles wat wij bij SNPI doen, doen wij kostendekkend.

  Meer over SNPI en over ons advies.

  Terug naar FAQ