Wat is SNPI?

  SNPI staat voor Stichting Nederlands Participatie Instituut en is in 1994 opgericht als kenniscentrum om bedrijfsbreed aandeelhouderschap van medewerkers te promoten en onder de aandacht te brengen.

  SNPI heeft drie activiteiten:

  - Kenniscentrum op het gebied van financiële medewerkersparticipatie, inclusief promotie en lobby;
  - Community van bedrijven met netwerkbijeenkomsten en events;
  - Het geven van advies en begeleiding aan bedrijven.

  Bedrijven kunnen bij SNPI terecht voor vragen, hulp bij het oriënteren en het ontwerpen en inrichten van participatieregeling.   

  SNPI is onafhankelijk en geheel not for profit.  Alles wat wij bij SNPI doen, doen wij kostendekkend.

  Meer over SNPI en over ons advies.

  Terug naar FAQ