Welke voordelen zijn er?

  Bedrijfsbrede medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen laat veel positieve effecten zien. Onderzoeken uit binnen- en buitenland benoemen de volgende effecten: 

  1. De productiviteit van bedrijven met een brede financiële participatie in de vorm van aandelen is hoger;
  2. Deze bedrijven groeien sneller en zijn meer winstgevend.
  3. De belangen van de medewerkers en de onderneming zijn meer gelijk geworden;
  4. Financiële participatie bevordert ondernemerschap van medewerkers;
  5. Participatie biedt medewerkers de mogelijkheid om fiscaal gunstig extra vermogen op te bouwen en extra inkomsten te genereren;
  6. Medewerkers blijven langer werken voor participatieve bedrijven (betrokkenheid en binding is groter);
  7. Model van eigenaarschap helpt talenten behouden (ook bij MKB);
  8. De cultuur is betrokken, saamhorig en innovatief (supportive corporate culture);
  9. Deze bedrijven gaan minder vaak failliet, herstellen eerder van een crisis en ontslaan minder mensen in tijden van crisis;
  10. Uitstekend systeem voor bedrijfsoverdracht aan medewerkers;
  11. Winst (dividend) wordt eerlijk verdeeld, waardoor er een collectiviteit ontstaat en medewerkers ook meeprofiteren van de gemaakte winsten.

  Terug naar FAQ