Welke voordelen zijn er?

  Bedrijfsbrede medewerkersparticipatie in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen laat veel positieve effecten zien. Onderzoeken uit binnen- en buitenland benoemen de volgende effecten: 

  1. De productiviteit van bedrijven met een brede financiële participatie in de vorm van aandelen is hoger;
  2. Deze bedrijven groeien sneller en zijn meer winstgevend;
  3. Financiële participatie bevordert ondernemerschap van medewerkers;
  4. Participatie biedt medewerkers de mogelijkheid om fiscaal gunstig vermogen op te bouwen en inkomsten te verkrijgen via het beleggen in aandelen;
  5. Medewerkers blijven langer werken voor participatieve bedrijven (betrokkenheid en binding is groter);
  6. Model van eigenaarschap helpt talenten behouden (ook bij MKB);
  7. De cultuur is betrokken, saamhorig en innovatief (supportive corporate culture);
  8. Deze bedrijven gaan minder vaak failliet, herstellen eerder van een crisis en ontslaan minder mensen in tijden van crisis;
  9. Uitstekend systeem voor bedrijfsoverdracht aan medewerkers;
  10. Winst (dividend) wordt eerlijk verdeeld.

  Terug naar FAQ