Welke modellen zijn er?

    Er wordt vaak gevraagd naar modellen. In feite is er geen model, wel kunnen vergelijkbare methoden worden toegepast. In Nederland wordt voor personeelsaandelen vaak de methodiek van een STAK en certificaten van aandelen gekozen. 
    Beschikbare methodes zijn: aandelen, stemrechtloze aandelen, certificaten van aandelen, opties en winstdeling/bonus. 
    De invulling van de methode kan echter steeds heel anders zijn waardoor de verschillen verschuiven. Zo kunnen aandelen weinig zeggenschap meekrijgen en certificaten van aandelen juist veel of helemaal andersom. Bij SNPI beginnen we het gesprek blanco en staat de methodiek niet op voorhand vast. We kijken altijd goed naar de wensen en doelstellingen, daarna kijken wij met u welke methodiek goed bij uw organisatie en  doelstellingen zou kunnen passen.

    Terug naar FAQ