Welke modellen zijn er?

  Er wordt vaak gevraagd naar modellen. In feite is er geen model, wel kunnen vergelijkbare methoden of technieken worden toegepast. In Nederland wordt voor personeelsaandelen vaak de methodiek van een STAK en certificaten van aandelen gekozen. Dit wordt vaak gezien als een model. Het is heel goed mogelijk om een ESOP te maken met de structuren die wij in Nederland hebben. Je hebt alleen niet dezelfde fiscale voordelen zoals in Amerika. 

  Beschikbare methodes zijn: aandelen, stemrechtloze aandelen, certificaten van aandelen, opties en winstdeling/bonus en andere winstedelingsconstructies (verschillende vormen). 

  Hoe je vervolgens de technieken toepast en wat de uitgangspunten zijn van de participatie, maakt vervolgens het model. Wij zien de volgende situaties vaak voorbij komen. 

  1. Puur financieel 

  Je kan een plan puur financieel benaderen. Het doel is om de medewerkers (alle of een deel) te belonen en laten meeprofiteren van de groei van de onderneming. In dat geval kan je kiezen voor winstdeling of bonus, maar het kan ook met aandelen of certificaten van aandelen. Bij aandelen of certificaten is het doel dividend uitkeren en de koers laten stijgen. Meestal is er een combinatie van schenken en kopen van aandelen. De mate van zeggenschap is beperkt. Op de werkvloer verandert er verder niets. 

  2. Managementparticipatie

  Je kan een participatieplan invoeren voor een paar mensen. Deze medewerkers zijn mogelijk de beoogd opvolgers van de onderneming. Met deze persoon of personen ga je individueel afspraken maken en het doel is dat deze managers zich meer als eigenaar gaan ontwikkelen en verantwoordelijkheden van de DGA gaan overnemen. 

  3. Business Model

  Je kan een participatieplan ook zien als een Business Model. De financiële participatie is onderdeel van hoe u als organisatie bent georganiseerd. Wellicht heeft u al zelfsturende teams en liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie of u wilt graag een dergelijke organisatie worden. Er is al veel inspraak op de werkvloer en informatie wordt met alle medewerkers gedeeld. 
  U heeft al een winstdelingsregeling voor alle medewerkers en u wilt graag een stap verder om medewerkers te binden en te boeien en om hen mede-eigenaar te maken, zodat in goede tijden u samen profiteert van de winsten en in slechte tijden u flexibeler bent en sneller kan aanpassen aan de markt, zodat de onderneming gezond blijft en kan blijven bestaan.

  Een heel mooi voorbeeld van bedrijven met een Business Model is Semco waar Ricardo Semler de Semco-stijl geeft ontworpen en ingevoerd. 

  Werkwijze SNPI

  Bij SNPI beginnen we het gesprek blanco en staat de methodiek en de vorm niet op voorhand vast. We kijken altijd goed naar de wensen en doelstellingen, daarna kijken wij met u welke methodiek goed bij uw organisatie en doelstellingen zou kunnen passen.

  Soms begint het puur financieel en zien we regeling over de jaren wijzigen in een Business Model, maar ook omgekeerd is mogelijk. Kiest u voor participatie als onderdeel van een Business Model, dan moet u zich wel realiseren dat er meer bij komt kijken, maar een bedrijfsbrede participatie met aandelen of certificaten wel een belangrijke basis is voor het vormgeven van dit Business Model.  

  Terug naar FAQ