Winstbewijzen

    Winstbewijzen zijn overeenkomsten die recht geven op een deel van de winst. Een winstbewijs is geen echt aandeel. Als voordeel heeft een winstbewijs dat het ook valt in box 3 en als een aandeel wordt behandeld. Winstbewijzen kunnen echter niet om niet worden geschonken, want dan wordt het een lucratief belang en geen box 3, maar box 1 loon. 

    De rechten van de houder worden vastgelegd in een overeenkomst. Een winstbewijs is een afspraak en geen echt eigenaarschap. De effecten zijn nog niet bekend van een winstbewijs, maar aangezien zij werken als een winstdeling is het erg aannemelijk dat een winstbewijs dezelfde effecten hebben als winstdelingen. 

    Terug naar FAQ