Zeggenschap

    Veel adviseurs raden de DGA af om medewerkers zeggenschap als (mede)eigenaren en aandeelhouders te geven. Wij zijn als stichting juist voorstander van deze vorm van zeggenschap omdat het u ook iets brengt. Wanneer uw medewerkers met u meedenken en zich betrokken voelen bij het bedrijf, kan deze vorm van zeggenschap uw organisatie veel goeds brengen.

    Zeggenschap via aandeelhouderschap is mogelijk op verschillende manieren en levert u echt geen Poolse landdag op. De meest pure vorm van (mede)eigenaarschap is rechtstreeks aandeelhouderschap. Een voorbeeld van een bedrijf dat dit toepast is Witteveen+Bos. lees de casestudy van dit bedrijf.
    Maar wij begrijpen heel goed dat u als grootaandeelhouder liever niet met honderden medewerkers aan tafel wil zitten. Een STAK met certificaten van aandelen is een mooie tussenweg. De zeggenschap is gebundeld en wordt ondergebracht bij een bestuur. Dit STAK-bestuur oefent de zeggenschap uit. U als grootaandeelhouder zit dan alleen met het STAK-bestuur in de AVA. 

    De eerste vraag is hier wat het beste bij u past. Wanneer u eigenlijk niets ziet in het delen van zeggenschap, ook al gaat het meestal om een relatief klein deel van de stemmen, kijkt u dan eens naar een bonus of winstdelingsregeling.

    Terug naar FAQ